Sadržaj 06 Siječanj 2017

Koraci do "EKO" znaka

Korak 1.

Kontakt sa Kontrolnim tijelom za provedbu stručne kontrole. (Eko Razvoj d.o.o.)

Nakon kontakta dostavljamo subjektu obrazac: ZAHTJEV ZA STRUČNU KONTROLU (nalazi se u direktoriju "Obrasci").

ZAHTJEV je potrebno precizno ispuniti i dostaviti putem e-pošte, pisma ili osobno na adresu Kontrolnog tijela, te uz njega dostaviti:

presliku Zapisnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta od APPRRR-a.

 

Korak 2.

Kontrolno tijelo na osnovu zaprimljenog zahtjeva i prateće dokumentacije izrađuje ponudu s ugovorom, te ih šalje subjektu. Nakon izvršene uplate po ponudi, Kontrolno tijelo dogovara termin o izvršenju stručne kontrole.

Kontrolno tijelo izrađuje na osnovu činjeničnog stanja na terenu Zapisnik i Izvješće o izvršenoj stručnoj kontroli.

Za upis u Upisnik ekoloških proizvođača, subjekt dostavlja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, slijedeću dokumentaciju:

1. Zapisnik kontrolnog tijela za ekološku proizvodnju o obavljenoj prvoj stručnoj kontroli

2. Ugovor sa kontrolnim tijelom

3. Obrazac ZUS - Zahtjev za upis, ispis, promjenu podataka u Upisniku ekoloških subjekata (nalazi se u direktoriju "Obrasci").

Agencija izdaje rješenje o upisu u Upisnik ekoloških poljoprivrednih proizvođača, koji subjekt dobiva na kućnu adresu. (odnosi se na subjekte koji se prvi puta uključuju u sustav ekološke proizvodnje).

 

Korak 3.

Nakon izdanog rješenja o upisu u Upisnik ekoloških proizvođača od strane APPRRR-a, subjekt je dužan dostaviti Kontrolnom tijelu zahtjev, na važećem obrascu: ZAHTJEV ZA CERTIFICIRANJE. (nalazi se u direktoriju "Obrasci")

U gore naveden obrazac potrebno je upisati procjenu prinosa kultura, odnosno broj komada sadnica ukoliko se zahtjev odnosi na mlade nasade voćnih vrsta koje nisu u rodu.

Eko Razvoj d.o.o. provođenjem postupka potvrđivanja izdaje Potvrdnicu (Certifikat). Bez izdane potvrdnice za tekuću godinu subjekt ne može ostvariti pravo na novčanu potporu u ekološkoj poljoprivredi.

 

EKOZNAK 

Ekoznak se koristi pri označavanju, reklamiranju i prezentiranju proizvoda koji udovoljavaju odredbama  Zakona o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda.  Ekoznak nije dozvoljeno koristiti za proizvode u prijelaznom razdoblju

Ekološki proizvod i njegovi sastojci ili sastojci hrane za životinje opisani i označeni pojmom „ekološki“ „organski“, „biološki“ ili njihove skraćenice „bio“ ili „eko“ koje se odnose na postupak ekološke proizvodnje, u promidžbenim materijalima ili komercijalnim dokumentima koji kupcu svojim oznakama sugeriraju na postupak ekološke proizvodnje, mogu se koristiti pri označavanju i prezentiranju živih ili neprerađenih poljoprivrednih proizvoda samo ukoliko su svi sastojci tog proizvoda proizvedeni sukladno  Zakonu.

Zeleni listić sa zvjezdicama oznaka je EU za eko proizvode

Znak ekološkog proizvoda EU je obvezan u ozačavanju ekoloških proizvoda. Ukoliko se navode pojmovi "bio", "eko" ili "organski" na proizvodima, a nisu označeni tim znakom, potrošači o takvim proizvodima trebaju obavijesiti Ministarstvo poljoprivrede - Sektor inspekcija u poljoprivredi jer se u tim slučajevima radi o obmani potrošača.

Ukoliko želite primati novosti, molimo unesite ime, prezime i email adresu.