06 Srpanj 2017

Označavanje eko proizvoda

EKO ZNAK

 

 Eko znak EU u boji preuzimanje      Eko znak EU crno bijeli preuzimanje      Eko znak EU negativ preuzimanje    


 

Eko znak Europske unije

 

HR eko znak u boji preuzimanje HR eko znak crno bijeli preuzimanje HR eko znak negativ preuzimanje

                                                                         

Eko znak Republike Hrvatske

 

Označavanje ekoloških proizvoda znakom EU je obavezan, pod uvjetom da se znak može stavljati samo na proizvode sa ekološkim statusom.

 

U prijelaznom razdoblju nije dozvoljena uporaba nacionalnog niti EU znaka ekološkog proizvoda.

 

Na oznaci treba biti i naveden kodni broj kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove čijoj kontroli subjekt podliježe. Kodni broj Eko Razvoj d.o.o. je HR-EKO-10.

Subjekti čiji su proizvodi certificirani od strane Eko Razvoj d.o.o. imaju pravo koristiti znak Eko Razvoj d.o.o. na promotivnim materijalima. Znak pruža dobavljačima i potrošačima jasnu i javnu demonstraciju da su proizvodi, postupci ili usluge označene tim znakom potvrđene od strane Eko Razvoj d.o.o. kao sukladni primjenjivim zahtjevima važeće zakonske legislative i drugih normativnih dokumenata u području ekološke proizvodnje.

 

Kada se koristi logotip Zajednice, u istom vidnom polju uz logotip navodi se i mjesto uzgoja poljoprivrednih sirovina od kojih se proizvod sastoji, u jednom od sljedećih oblika, prema potrebi:

- "uzgojeno u EU" ako je poljoprivredna sirovina uzgojena u EU

- "uzgojeno izvan EU" ako je poljoprivredna sirovina uzgojena u trećim zemljama

- "uzgojeno u /izvan EU" ako je dio poljoprivrednih sirovina uzgojen u Zajednici, a dio u trećim zemljama

 

Eko znak u boji EU poljoprivreda         preuzimanje  Eko znak u boji EU ne EU poljoprivreda      preuzimanje

 

Eko znak se može koristiti u crno bijeloj varijanti samo u slučaju kada uporaba znaka u boji nije praktično izvediva.

Eko znak crno bijeli EU poljoprivreda pruzimanje Eko znak crno bijeli EU ne EU poljoprivreda  pruzimanje

 

Ako je boja pozadine na ambalaži ili deklaraciji tamna, znakovi se mogu uporabiti u negativu koristeći boju pozadine na ambalaži ili deklaraciji.

Eko znak negativ EU poljoprivreda pruzimanje Eko znak negativ EU ne EU poljoprivreda pruzimanje

 

Ako se koristi znak u boji na obojenoj pozadini, zbog čega je teško vidljiv, može se koristiti vanjska linija razgraničenja oko znaka, kako bi se poboljšao kontrast s bojama pozadine.

Minimalna veličina ekoznaka je promjera 20 mm. Referentna boja je Pantone 349C ili Zelena (C90 M30 Y95 K30) ako se koristi četverobojni tisak.

Znak Europske unije za ekološku proizvodnju mora biti najmanje 9 mm visok i najmanje 13,5 mm širok; omjer između visine i širine mora uvijek biti 1:1,5. Iznimno se najmanja moguća veličina može reducirati na visinu od 6 mm za vrlo male ambalaže.

Ukoliko želite primati novosti, molimo unesite ime, prezime i email adresu.