Novosti 09 Siječanj 2017

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1842

  • Od 14. listopada 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br.1235/2008 u pogledu elektroničke potvrde o inspekciji za uvezene ekološke proizvode i određenih drugih elemenata i Uredbe (EZ) br.889/2008 u pogledu zahtjeva za konzervirane ili prerađene ekološke proizvode i prijenos informacija
Novosti 09 Siječanj 2017

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/910

  • Od 9. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
Novosti 09 Siječanj 2017

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1330

  • Od 2. kolovoza 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
Novosti 09 Siječanj 2017

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/673

  • Od 29. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu.
Ukoliko želite primati novosti, molimo unesite ime, prezime i email adresu.