PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/459

Od 18. ožujka 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
Ukoliko želite primati novosti, molimo unesite ime, prezime i email adresu.