UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008.

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja / pročišćeni tekst

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja / pročišćeni tekst 2016.

Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008

Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5.rujna 2008. o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda u pogledu ekološke proizvodnje, označavanja i stručne kontrole (SL L 250,…

Obavijest klijentima

Poštovani,Budući da je počela Nova kalendarska godina, kako bi nastavili uspješnu suradnju, molimo Vas danam što prije dostavite potrebnu dokumentaciju za obavljanje stručne kontrole:1. popunjeni obrazac zahtjeva za stručnu kontrolu (nalazi se u izborniku OBRASCI)2.…

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1842

Od 14. listopada 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br.1235/2008 u pogledu elektroničke potvrde o inspekciji za uvezene ekološke proizvode i određenih drugih elemenata i Uredbe (EZ) br.889/2008 u pogledu zahtjeva za konzervirane ili prerađene ekološke…
Ukoliko želite primati novosti, molimo unesite ime, prezime i email adresu.