Koraci do "EKO" znaka

Korak 1. Kontakt sa Kontrolnim tijelom za provedbu stručne kontrole. (Eko Razvoj d.o.o.) Nakon kontakta dostavljamo subjektu obrazac: ZAHTJEV ZA STRUČNU KONTROLU (nalazi se u direktoriju "Obrasci"). ZAHTJEV je potrebno precizno ispuniti i dostaviti putem…

Uredbe ekološke proizvodnje

"ZAKON O POLJOPRIVREDI" (NN br. 118/2018.), Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 11/2020) "PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZ-VODNJI" (NN br. 19/2016.) I KATALOG SANKCIJA, UREDBA (EU) 2018/848 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja…
Ukoliko želite primati novosti, molimo unesite ime, prezime i email adresu.