16 Svibanj 2019

Izmjene u zakonskoj regulativi

Poštovani

obavještavamo Vas o novim izdanjima Uredbi i izmjenama na koje trebate obratiti pažnju (pročišćeni tekstovi):

 

 

Zakonska regulativa ekološke proizvodnje:


"ZAKON O POLJOPRIVREDI" (NN br. 118/2018)
"Pravilnik o Ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji" (NN br. 19/16)

 • UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 / pročišćeni tekst
 • Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu/pročišćeni tekst 2018
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja/pročišćeni tekst 2019
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EZ) 2018/1584 od 22. listopada 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekološih proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu
 • UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1254/2008 od 15. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
 • UREDBA KOMISIJE (EU) br. 271/2010 od 24. ožujka 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu znaka ekološke proizvodnje Europske unije
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 344/2011 od 8. travnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i nadzor
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 590/2011 od 20. lipnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu režima za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 203/2012 od 8. ožujka 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, vezano uz detaljne odredbe o ekološkom vinu
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 505/2012 od 14. lipnja 2012. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 508/2012 od 20. lipnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu aranžmana za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/1842 od 14. listopada 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br.1235/2008 u pogledu elektroničke potvrde o inspekciji za uvezene ekološke proizvode i određenih drugih elemenata i Uredbe (EZ) br.889/2008 u pogledu zahtjeva za konzervirane ili prerađene ekološke proizvode i prijenos informacija
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 392/2013 od 29. travnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 s obzirom na sustav kontrole za ekološku proizvodnju
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1030/2013 od 24. listopada 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 354/2014 od 8. travnja 2014. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 836/2014 оd 31. srpnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 2015/131od 23. siječnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/459 ožujka 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/673 od 29. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1330 kolovoza 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/910 od 9. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 586/2013 od 20. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja i odstupanje od Uredbe Vijeća (EZ) br. 1235/2008 u pogledu datuma podnošenja godišnjeg izvješća
 • Uredba Komisije (EZ) br. 606/2009 od 10. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja
 • UREDBA (EU) 2018/848 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.

NOVO U UREDBAMA:

 1. Uredba Komisije EZ br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu/pročišćeni tekst 2018.

U čl.25 – posebna pravila o sprečavanju bolesti i veterinarskom liječenju u pčelarstvu, dodan stavak: Za potrebe čišćenja i dezinfekcije okvira, košnica i saća može se upotrebljavati natrijev hidroksid

Čl. 27., točka (f) – Korištenje određenih proizvoda i tvari u preradi hrane

-minerali (uključujući elemente u tragovima), vitamini, aminokiseline i mikronutrijenti dopušteni su pod uvjetom: i. ii.

Čl. 43.

Korištenje neekoloških proteinskih krmiva biljnog i životinjskog podrijetla kod uzgoja stoke

Kad se primjenjuju odredbe utvrđene u članku 22. stavku 2. točki (b) Uredbe (EZ) br. 834/2007 i kad farmeri ne mogu nabaviti proteinska krmiva isključivo iz ekološke proizvodnje, dopušteno je korištenje ograničene količine neekoloških proteinskih krmiva za svinje i perad

Najveći postotak neekološkog proteinskog krmiva odobrenog za razdoblje od 12 mjeseci za te vrste iznosi 5 % za kalendarske godine 2018., 2019. i 2020.

Čl. 92.a Dodano:

1.a Ako država članica ustanovi nepravilnosti ili povrede povezane s primjenom ove Uredbe u pogledu proizvoda koji dolazi iz te države članice i koji nosi oznake iz glave IV. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i glave III. ove Uredbe ili Priloga XI. ovoj Uredbi te ako te nepravilnosti ili povrede utječu na jednu ili više drugih država članica, bez odlaganja obavješćuje predmetnu državu članicu ili predmetne države članice, ostale države članice i Komisiju putem sustava iz članka 94. stavka 1. ove Uredbe.

PRILOG I

Gnojiva, poboljšivači tla i nutrijenti iz čl. 3 stavka 1 i čl. 6D stavka 2

Dodano: Hidrolizirane bjelančevine biljnog podrijetla

Industrijsko vapno iz proizvodnje šećera, uvjet upotrebe – nusproizvodi proizvodnje šećera od šećerne repe i šećerne trske; u staroj uredbi: nusproizvodi proizvodnje šećera od šećerne repe

Dodano: ksilit, uvjet upotrebe: samo ako je dobiven kao nusproizvod rudarskih aktivnosti (npr. Nusproizvod vađenja mrkog ugljena)

PRILOG II

Odjeljak 2: Mikroorganizmi ili tvari koje proizvode mikroorganizmi:

mikroorganizmi, uvjeti upotrebe: ne potječu od GMO-a

Odjeljak 3: Tvari koje nisu spomenute u odjeljcima 1. i 2.: ugljični dioksid, diamonijev fosfat (uvjet upotrebe – samo kao atraktant u klopkama), masne kiseline (uvjet upotrebe – sve upotrebe dozvoljene, osim kao herbicid, kieselgur (diatomejska zemlja)

dodano: kalijev i natrijev hidrogen karbonat (također poznat kao kalijev/natrijev bikarbonat)

PRILOG VIII.a (odnosi se na Prilog I.A Uredbe 606/2009 – Dozvoljeni eneloški postupci)

Proizvodi i tvari odobreni za primjenu ili dodavanje u ekološkoj proizvodnji u sektoru vina

Točka 6. iz Priloga I.A Uredbe 606/2009 (Upotreba jedne ili više sljedećih tvari uz mogući dodatak mikrokristalne celuloze kao pomoćne tvari, radi poticanja razmnožavanja kvasca)

- diamonijev fosfat, tiamin hidroklorid, inaktivirani kvasac, autolizati kvasca i ljusaka kvasca

Točka 10. iz Priloga I.A Uredbe 606/2009 (Bistrenje jednom ili više sljedećih tvari za enološku uporabu)

dodano još: krumpirove bjelančevine, ekstrakt proteina kvasca, hitozan dobiven iz gljive  Aspergillus niger

U novoj uredbi dodana točka 35. iz Priloga I.A Uredbe 606/2009 (Dodavanje manoproteina kvasca kako bi se postigla stabilnost vina na taloženje bjelančevina i tartarata): Naziv proizvoda ili tvari - Manoproteini kvasca

- dodana točka 44. iz Priloga I.A Uredbe 606/2009 (Obrada korištenjem hitosana dobivenog iz gljive Aspergillus nige): Naziv proizvoda ili tvari – Hitozan dobiven iz gljive Aspergillus niger

- dodana točka 51. iz Priloga I.A Uredbe 606/2009: Naziv proizvoda ili tvari – Inaktiviran kvasac

Uredba Komisije EZ br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja/pročišćeni tekst 2019

Prilog III – Popis trećih zemalja i odgovarajuće specifikacije iz članka 7 (Čl. 7: Sastavljanje i sadržaj trećih zemalja)

 

Prilog IV. Popis Kontrolnih ustanova i Kontrolnih tijela u svrhu ekvivalentnosti i relevantne specifikacije iz članka 10. (sastavljanje i sadržaj popisa priznatih kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u svrhu ekvivalentnosti)

Novo: točka 4. iznimke: proizvodi iz razdoblja prijelaza na ekološku proizvodnju i proizvodi obuhvaćeni prilogom III.

Promjene u Uredbi Komisije EZ (br.) 1235/2008

Pročišćeni tekst 24.07.2018. u odnosu na pročišćeni tekst 31.01.2019.

PRILOG III

Popis trećih zemalja i odgovarajuće specifikacije iz članka 7 (Sastavljanje i sadržaj popisa trećih zemalja)

PRILOG IV.

Popis kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u svrhu ekvivalentnosti i relevantne specifikacije iz članka 10. (Sastavljanje i sadržaj popisa priznatih kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u svrhu ekvivalentnosti)

Uredba Komisije EZ br. 606/2009 od 10.srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja/pročišćeni tekst 2018.

U pročišćenoj verziji izbrisan čl. Upravna pravila koja se primjenjuju na dokiseljavanje i otkiseljavanje

1. U slučaju dokiseljavanja i otkiseljavanja, subjekti podnose prijave u skladu sa stavkom 4. slovom D Priloga V. Uredbi (EZ) br. 479/2008 najkasnije dva dana od prvog postupka izvršenog u bilo kojoj vinskoj godini. Te prijave vrijede za sve postupke koji se vrše u toj vinskoj godini.

U pročišćenoj verziji dodan članak:

Obavijesti o odlukama država članica kojima se dopušta povećanje prirodne alkoholne jakosti;

- Utvrđivanje minimalnog postotka alkohola za nusproizvode i Odlaganje nusproizvoda, utvrđivanje minimalnog postotka alkohola za nusproizvode

- Odlaganje nusproizvoda

 

 

 

Ukoliko želite primati novosti, molimo unesite ime, prezime i email adresu.