06 Ožujak 2018

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_20_402.html

Ukoliko želite primati novosti, molimo unesite ime, prezime i email adresu.